สธ. ชี้อากาศอุ่นขึ้น เตือนประชนระวังไข้เลือดออก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์  ชี้ช่วงอากาศเปลี่ยนฤดูจากหนาวสู่ร้อน ยุงลายจะชุมขึ้น และหิวโซ หลังจำศีลช่วงอากาศหนาว จะออกอาละวาดกินเลือดคน เพื่อวางไข่   อาจทำให้ไข้เลือดออกระบาดอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นคือกลุ่มเสี่ยงถูกยุงกัด ย้ำเตือนบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ คอนโด แม้ไม่มีโอ่งเก็บน้ำในบ้าน  แต่ยุงจะสามารถบินลงไปวางไข่ในคอห่านซิงค์น้ำได้เช่นกัน  แนะให้ใช้น้ำต้มเดือดเทราดทุก 7 วัน คาดในปี 2557 นี้ หากประชาชนไม่ช่วยกำจัดยุงลาย จำนวนผู้ป่วยอาจพุ่ง 80,000-100,000 ราย รอบเกือบ 2 เดือนแรก มีผู้ป่วยแล้ว 1,433 ราย  เสียชีวิตแล้ว 1 ราย  

 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้น  มีผลต่อการเพิ่มจำนวนยุง โดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นตัวการแพร่เชื้อไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงที่อากาศหนาวเย็น และสภาพอากาศแห้ง  มีผลต่อระบบการไหลเวียนเลือดของยุงไม่ดี  และไม่มีแรงบินออกไปหากินเลือดคน  ยุงจะใช้ชีวิตแบบจำศีล  จึงไม่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 20 องศาเซลเซียส  ระบบการไหลเวียนเลือดในยุงดีขึ้น ยุงลายจะรีบออกมากินเลือดคน  อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็ว และ หากมีฝนตกในช่วงนี้ จะเพิ่มแหล่งวางไข่ยุง ทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ เร่งรณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน เช่น ภาชนะเก็บน้ำใช้ แจกันไม้ประดับ เศษขยะ ภาชนะรอบบ้าน โรงเรียน  โรงงาน สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล  ศาสนสถานต่าง ๆ  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยในปีที่ผ่านมา   ทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่ง ในฤดูหนาวและถือว่าเป็นช่วงทองในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากอากาศเย็นและแห้ง ไม่มีน้ำฝนขังตามเศษภาชนะมากเหมือนฤดูฝน 

          นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า ใน ปี 2557 นี้ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการคาดการณ์ว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจะไม่รุนแรงเช่นในปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งพบผู้ป่วย 152,768 ราย เสียชีวิต 132 ราย สูงสุดในรอบ 20 ปีอย่างไรก็ตาม คาดว่าจำนวนผู้ป่วยอาจสูงถึง 80,000 - 100,000 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2557 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,433 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่น่าห่วงคือยังพบว่าประชาชนมีความเข้าใจที่ผิดว่า การควบคุมยุงลายเป็นหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเคยชินกับการมีลูกน้ำอยู่ในบ้าน หรือในภาชนะ เศษขยะในบริเวณบ้าน  จึงไม่คิดจะลงมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตนเอง จะรอให้เจ้าหน้าที่มาพ่นเคมีฆ่ายุงตามท่อระบายน้ำต่างๆ ตามแอ่งน้ำเสีย  ซึ่งยุงที่อยู่ในแหล่งนี้เป็นยุงรำคาญที่กัดคนกลางคืน  ไม่ใช่ยุงลาย  ซึ่งจะต้องเร่งเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ใหม่ว่า บ้านตนเอง ครอบครัวตนเอง คนในครอบครัวต้องเป็นคนดูแลเอง หรือที่เรียกว่า บ้านใครบ้านมัน