เฝ้าระวัง!!...ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ปี ค.ศ. 2003 มีการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่า “ซาร์ส” เป็นผลให้มีผู้ป่วยมากกว่า 8,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 750 รายทั่วโลก การเกิดของเชื้อพบครั้งแรกที่ประเทศจีน จากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรน่า แต่แล้วชื่อของ “โคโรน่าไวรัส” ก็กลับมาอีกครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2013 เมื่อองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเตือนให้ทุกประเทศจับตาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสคล้ายโรคซาร์ส (SARS) หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในอังกฤษ โดยพบผู้ป่วยจาการติดเชื้อทั่วโลก 12 ราย และ 5 ราย มีอาการเข้าขั้นรุนแรง ในจำนวนนี้เป็นชาวซาอุดิอาระเบีย 3 ราย และชาวจอร์แดน 2 ราย 

โคโรน่าไวรัส เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือระบบอื่นๆ ในคน สัตว์ เช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว กระต่าย และสุกร มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 ประกอบด้วยเชื้อสายพันธุ์ย่อยหลายสายพันธุ์ และพบได้ทั่วโลก ความรุนแรงของอาการที่ได้รับเชื้อแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สำหรับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 เป็นไวรัสสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มโคโรน่าไวรัส เรียกว่า Novel Corona Virus : NCoV เพิ่งค้นพบในปี 2555 ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนถึงการติดเชื้อว่าติดมาจากอะไร 

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากมีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบตะวันออกกลางที่เดินทางเพื่อเข้ามาท่องเที่ยว หรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 

 

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบเฝ้าระวังในชาวไทยมุสลิม จำนวน 10,400 คน ซึ่งกำลังทยอยเดินทางกลับจากการแสวงบุญฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย คาดว่าจะเดินทางกลับมาหมดในกลางเดือนพฤศจิกายน จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตลอดฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีไข้และมีปัญหาปอดบวมรุนแรง ให้ดำเนินการสอบสวนโรคและประวัติการสัมผัสเชื้อ และส่งตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถตรวจจับโรคได้อย่างทันท่วงที และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

® สงวนลิขสิทธิ์