• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

สธ.เผยรอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในไทยในปีนี้ พบอัตราการป่วยต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี สำนักระบาด กรมควบคุมโรค รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557- 16 พฤษภาคม 2557 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 6,420 ราย เสียชีวิต 4 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1 กรุงเทพมหานคร 1,137 ราย รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช 265 ราย สงขลา 257 ราย สมุทรปราการ 248 ราย ชลบุรี 207 ราย   อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 70,000 ราย และจะพบผู้ป่วยมากที่สุดในฤดูฝนนี้คือช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังหรือมีน้ำขังอยู่ตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่างๆ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ และกาบใบไม้ เป็นแหล่งยุงลายวางไข่ เพาะพันธุ์ได้ โดยน้ำฝนเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด และช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เมื่อจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสกัดคนและแพร่ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน 

 

                นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการควบคุมไข้เลือดออกขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักป้องกันและควบคุมโรคทั่วประเทศ ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายช่วงฤดูระบาดในโรงพยาบาล โรงเรียน และศาสนสถานอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 พบว่าศาสนสถาน มีลูกน้ำยุงลายมากที่สุด จึงเป็นที่ซึ่งต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ  โดยมีพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออกระบาดใน 197อำเภอ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน ครู นักเรียนและประชาชน ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ตามแหล่งน้ำสะอาด  ซึ่งเป็นวิธีการลดจำนวนตัวยุงลายตัวแก่อย่างได้ผลดีที่สุด   ตามกิจกรรม 5ป 1ข ได้แก่  ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย ส่วน 1ข คือ ขัดภาชนะที่อาจมีคราบไข่ยุงเกาะอยู่และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการนอนในมุ้งและทายากันยุง

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จะเน้นการค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว หากประชาชนรายใดมรไข้สูงอย่างฉับพลัน ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก หากไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ขอให้สงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ขอให้รีบพอผู้ป่วยไปโรงพยาบาล หากได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆอย่างถูกต้อง จะป้องกันการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้     

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า กรณีที่มีผู้เป็นห่วงว่าจะมีการระบาดของไข้เลือดออก ในกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่กทม.และปริมณฑลนั้น ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด โดยกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ชัดเจน ยังไม่พบว่าบริเวณใดบริเวณหนึ่งพบการป่วยที่ผิดปกติ มีเพียงพบการติดเชื้อไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่เท่านั้น ซึ่งเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่จำนวนมาก และอยู่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นหากผู้ชุมนุมป่วยเป็นไข้หวัด ขอให้ป้องกันการแพร่เชื้อ โดยใส่หน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้อื่น ขอให้พักผ่อนให้มากๆ

Site Statistics

 • Current Active Users3
 • Active Guests3
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today36
 • Unique Visits Yesterday14
 • Visits This Week146
 • Visits Previous Week125

Login Form

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์