• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

WHO ประกาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลอดโรคโปลิโอแล้ว

องค์การอนามัยโลกหรือฮู มอบประกาศนียบัตรรับรองให้ไทยเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอพร้อมกับอีก 10ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยทุกประเทศไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 3 ปี เผยไทยปลอดโรคนี้เป็นปีที่ 17 ผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายพบเมื่อพ.ศ.2540 ที่จังหวัดเลย แต่คงมาตรการป้องกันเข้มข้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งหยอดวัคซีน และการเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการในข่ายสงสัย

 

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรจากนายแพทย์โยนาส เทจน์ (Dr.Yonas Tegegn) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เพื่อรับรองว่า กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วย 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟ เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา ติมอร์เลสเต้ และไทย เป็นภูมิภาคปลอดโรคโปลิโอจากองค์การอนามัยโลก

นายแพทย์อำนวย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือฮู (WHO) เร่งดำเนินการให้ทุกประเทศทั่วโลกปลอดโรคโปลิโอภายในพ.ศ.2561 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า องค์การอนามัยโลกได้ประกาศรับรองภูมิภาคที่ปลอดโรคนี้ทั้งภูมิภาคแล้ว 3 ภูมิภาคคือ อเมริกา ยุโรป แปซิฟิกตะวันตก จากทั้งหมด 6 ภูมิภาค โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่ 4 ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ขณะนี้ประชากรทั่วโลกร้อยละ 80 อยู่ในภูมิภาคที่รับรองการปลอดโรคโปลิโอแล้ว อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศที่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ อาทิ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และไนจีเรีย

นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า สำหรับไทยปลอดจากโรคโปลิโอมาเป็นปีที่ 17 โดยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้าย พ.ศ.2540 ที่จังหวัดเลย แต่ไทยยังคงมาตรการกวาดล้างโรคโปลิโออย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  ทั้งการเร่งรัดความครอบคลุมการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีตามระบบปกติ  และการให้วัคซีนเสริมเป็นประจำทุกปีในกลุ่มและพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ที่สูง ชนเผ่า แนวชายแดน แรงงานเคลื่อนย้ายทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งชุมชนแออัด ชุมชนในพื้นที่ไม่สงบ และชุมชนที่พบโรคติดต่ออื่นๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการในข่ายสงสัยคือ กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอัมพาตเฉียบพลัน(Acute Flaccid Paralysis: AFP)และการสอบสวนและควบคุมโรคที่รวดเร็ว ซึ่งไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอที่สอดคล้องกับแผนของนานาชาติ เพื่อให้การกวาดล้างโปลิโอเกิดประสิทธิผล และประสบความสำเร็จพร้อมกันทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์โปลิโอทั่วโลก ในปี 2556 มีผู้ป่วยโปลิโอรวม 407 ราย  แยกเป็นประเทศที่มีโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่น 3 ประเทศ คือ ไนจีเรีย 53 ราย ปากีสถาน 93 ราย และอัฟกานิสถาน 14 ราย  และมี 5 ประเทศที่ปลอดโรคแล้ว แต่โรคกลับมาระบาดใหม่ คือ โซมาเลีย 194 ราย เอธิโอเปีย 9 ราย เคนยา 14 ราย แคเมอรูน 4 ราย และซีเรีย 26 ราย และในปีพ.ศ. 2557 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 51 ราย

โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดต่อผ่านทางมือหรือปนเปื้อนในอาหารที่กินเข้าไป ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคือ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีอาการตึงกล้ามเนื้อที่คอด้านหลัง ลำตัวและขา รายที่อาการรุนแรงจะเกิดอัมพาตของแขนหรือขา หรือกล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอัมพาต ทำให้เสียชีวิตได้ 

Site Statistics

 • Current Active Users3
 • Active Guests3
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today33
 • Unique Visits Yesterday10
 • Visits This Week144
 • Visits Previous Week124

Login Form

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์