• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

ปลัดสธ. ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังโคโรน่าไวรัส 2012

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือเมิร์สคอฟ เน้นพิเศษในกลุ่มที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ไอ ถ่ายเหลว อาเจียน และมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศที่พบผู้ป่วย แนะวิธีการป้องกันให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ คาดหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัดทุกครั้ง รวมถึงไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เผยผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาไทยยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย
          จากกรณีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012หรือเมิร์สคอฟ (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 ภายหลังมีรายงานพบการแพร่ระบาดของโรคนี้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซาอุดีอาระเบีย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 และเริ่มพบผู้ป่วยในเมืองเจดดาห์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศ นั้น
          ในวันนี้ (17 เมษายน 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ตื่นตัวในการเฝ้าระวังโรคนี้หลังจากที่เริ่มมีรายงานพบผู้ป่วย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เป็นต้นมา และให้กรมควบคุมโรค ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่อาจวางใจได้ เนื่องจากยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องใน 11 ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ตูนีเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน และคูเวต โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย ล่าสุดองค์การอนามัยโลกรายงาน ณ วันที่ 16 เมษายน 2557 พบผู้ป่วยยืนยัน 238 ราย เสียชีวิต 92 ราย
          นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า ในการป้องกันโรคนี้ ได้เน้นย้ำ 2 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ไอ ถ่ายเหลว อาเจียน และมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศที่พบผู้ป่วย หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่พบผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการที่กล่าวมาขอให้จัดไว้อยู่ในข่ายสงสัย ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลในระดับสูงสุดเช่นเดียวกับโรคซาร์ส และ2.มอบให้กรมควบคุมโรควางแผนการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมประมาณ 10,000 คน ที่จะเดินทางไปร่วมพิธีฮัจจ์ประจำปี 2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้จัดทำคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากประเทศต่างๆ เช่นอินโดนีเซียว่าไทยมีระบบในการดูแลป้องกันโรคแก่ผู้แสวงบุญที่ดี
          ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส จัดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรงคล้ายโรคซาร์ส เชื้อจะลุกลามเข้าปอดอย่างรวดเร็ว เชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม จากการวิเคราะห์อาการของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอาการของผู้ป่วยที่พบบ่อยคือมีไข้สูงร้อยละ 98 ไอร้อยละ 83 หายใจหอบร้อยละ 72 ถ่ายเหลวร้อยละ 26 อาเจียนร้อยละ 21 ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต และยังพบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวมากกว่า 1 โรคร้อยละ 72                         
          สำหรับด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย กรมควบคุมโรคได้ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค โดยมี รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมีทีมให้คำปรึกษาด้านการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นประธาน
          นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อห้ามในการเดินทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วย ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ และภายหลังสัมผัสสิ่งสาธารณะต่างๆ เช่น ปุ่มลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่เป็นหวัดและการอยู่ในสถานที่แออัด หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดคือ ไข้สูง ไอ มีน้ำมูก ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย และพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วันให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาพร้อมบอกประวัติการเดินทางไปต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอถึง 2 วัน แม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยดังกล่าวแต่ก็ต้องจัดระบบเฝ้าระวังในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

Site Statistics

 • Current Active Users2
 • Active Guests2
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today33
 • Unique Visits Yesterday10
 • Visits This Week144
 • Visits Previous Week124

Login Form

Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์