• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

สธ.เผยข่าวดี พบ “โฮมิโอพาธีย์” ใช้ป้องกันป่วยไข้เลือดออกได้ผล

กระทรวงสาธารณสุข เผยข่าวดี พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ผล โดยใช้การแพทย์“ โฮมิโอพาธีย์” ใช้สารสกัดจากสมุนไพรผสมน้ำดื่ม ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้สูงขึ้น สุขภาพแข็งแรง ใช้ต้นทุนต่ำมาก แต่ให้ผลสูง ใช้ง่าย หลังศึกษาการใช้ในกลุ่มนักเรียนอนุบาล-มัธยมต้นในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ปี 2555-2556 ตามความสมัครใจ พบได้ผลดี กลุ่มเด็กที่ใช้ป่วยเป็นไข้เลือดออกน้อยและอาการไม่รุนแรง ลดอัตราป่วยอยู่ในอับดับรั้งท้ายของประเทศ เตรียมใช้เต็มพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ในปี 2557 คาดจะลดการเสียชีวิต ลดกังวลพ่อแม่ ลดภาระกุมารแพทย์ได้ดี 

 

นายแพทย์จักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการบริหารเขตบริการสุขภาพที่ 4 ซึ่งมี 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งแก้ไขและลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก  ซึ่งในปีที่ผ่านมาเกิดระบาดทั่วประเทศ มีผู้ป่วย 150,934 ราย มากกว่าปี 2555 ถึง 2 เท่าตัว เสียชีวิต 133 ราย ค่ารักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกรายละตั้งแต่ 2,000 บาทจนถึง 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงขณะนี้โรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงเน้นใช้หลายมาตรการป้องกันควบคู่กัน เช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน  รอบบ้าน เพื่อลดจำนวนยุงลายให้ได้มากที่สุด การนอนในมุ้ง ป้องกันยุงกัด และขณะนี้มีวิธีการสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันในตัวคน โดยนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ชื่อว่า โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy) มีความปลอดภัยสูงเพราะยาที่ใช้สกัดมาจากธรรมชาติ ประหยัดมาก หลายประเทศทั่วโลกใช้การแพทย์สาขานี้ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น

          นายแพทย์จักรกฤษณ์กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการนำโฮมิโอพาธีย์มาศึกษาใช้ป้องกันป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตามความสมัครใจของนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสิงห์บุรีดีขึ้น ข้อมูลในปี 2554 จังหวัดสิงห์บุรี มีการระบาดโรคนี้ในอันดับที่ 67 ของประเทศ เสียชีวิต 1 ราย ปี 2555 มีการระบาดของไข้เลือดออกในอันดับที่ 76   ของประเทศ และในปี 2556 ซึ่งมีการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกทั่วประเทศ แต่อัตราป่วยต่อแสนประชากร   ที่จังหวัดสิงห์บุรีเท่ากับ 44.95 อยู่ในอันดับสุดท้ายของประเทศ  จึงมีนโยบายจะขยายการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธีย์ ในเขตบริการที่ 4 ครบทุกจังหวัด ในปี 2557 โดยจังหวัดสิงห์บุรีจะดำเนินการทุกอำเภอ และอีก 7 จังหวัด จะเริ่มดำเนินการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ ทั้งนี้ หากได้ผลดีจะเสนอเป็นทางเลือกให้นำไปใช้ทั่วประเทศต่อไป

          ด้านแพทย์หญิงวลี สุวัฒิกะ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านกุมารเวชกรรม ประจำโรงพยาบาลสิงห์บุรี กล่าวว่า ได้ศึกษาการใช้โฮมีโอพาธีย์ป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี  โดยใช้สารที่มีชื่อว่า ยูพาโทเรียม (Eup.) ลักษณะเป็นยาเม็ด สกัดจากสมุนไพรในต่างประเทศ ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดชนิดนี้ มีผลในการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานป้องกันโรคไข้เลือดออก วิธีการใช้จะใช้ยูพาโทเรียม 4 เม็ดผสมกับน้ำดื่มสะอาด 1.5 ลิตร และเขย่า 30 ครั้ง เพื่อเพิ่มความแรงและประสิทธิภาพยาให้สูงขึ้น ยาดังกล่าวดื่มเหมือนดื่มน้ำทั่วๆ ไปไม่มีรสชาติใดๆ จากนั้นให้เด็กดื่มคนละ 3 ซี.ซี. ทุก3 เดือน โดยเริ่มให้ในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นเดือนที่โรคระบาดสูงที่สุด ได้ให้ยากลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมตอนต้นในอำเภอเมือง ตามความสมัครใจ โดยนักเรียนทั้งหมด 7,106 คน ได้รับยา 4,250 คน หรือครอบคลุมกว่าร้อยละ 50  

          แพทย์หญิงวลีกล่าวต่อว่า จากการติดตามผลต่อเนื่องตลอด 1 ปี พบว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับยาโฮมิโอพาธีย์ จำนวน 4,250 คน ป่วยเป็นไข้เดงกี่ จำนวน 4 คน และมีอาการไม่รุนแรง อัตราป่วยเฉลี่ย 1 ต่อ 1,000 ประชากร ส่วนกลุ่มเด็กที่ไม่ได้กินยาโฮมิโอพาธีย์ จำนวน 2,856 คน ป่วยเป็นไข้เลือดออกและไข้เดงกี่  7 ราย และมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาโฮมิโอพาธีย์ คิดเป็นอัตราป่วย 2.5 ต่อ 1,000 ประชากร หรือป่วยสูงกว่าเด็กที่ดื่มยา 2.5 เท่าตัว

          ทั้งนี้ กลไกของการรักษาแบบโฮมิโอพาธีย์ จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายในแต่ละบุคคล ให้สูงขึ้น ทำให้แข็งแรง เช่นเดียวกับหลักการให้วัคซีนป้องกันโรค ปริมาณยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์โฮมีโอพาธีย์  จะมีขนาดน้อยมาก แต่สามารถใช้ป้องกันได้พร้อมกันจำนวนมาก คือทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ลงทุนประมาณ 12,000 บาทต่อปี สำหรับจังหวัดขนาดเล็ก เช่น จังหวัดสิงห์บุรี จะได้ผลทั้งอำเภอ ทั้งจังหวัด และหากลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในแต่ละปี จะช่วยประหยัดงบประมาณในการรักษาไข้เลือดออกทั่วประเทศได้ปีละไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เหมาะสำหรับการพึ่งตนเองของประชาชน ตลอดจนสามารถใช้ในระบบบริการสาธารณสุขได้  ช่วยคลายความกังวลผู้ปกครอง ลดภาระกุมารแพทย์หรือแพทย์อายุรกรรมที่รักษาผู้ใหญ่ได้ และมีหลายแห่งที่  นำวิธีการนี้ไปใช้แล้ว เช่นที่ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รพ.เกาะยาว จ.พังงา  ขณะนี้สนใจใช้โฮมิโอพาธีย์ศึกษาการป้องกันโรคมือเท้าปาก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มีวัคซีนป้องกันเช่นกัน แพทย์หญิงวลีกล่าว

Site Statistics

 • Current Active Users3
 • Active Guests3
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today33
 • Unique Visits Yesterday10
 • Visits This Week144
 • Visits Previous Week124

Login Form

Who's Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์