• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

สธ. เตือนระวัง “หนูออฟฟิศ/หนูบ้าน” ทำป่วยโรคฉี่หนู

 

กระทรวงสาธารณสุขเตือน หนูบ้าน หนูในที่ทำงาน มีสิทธิ์ก่อโรคฉี่หนูได้เช่นเดี่ยวกับหนูป่า หนูนา การติดเชื้ออาจผ่านโต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน ไม่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำย่ำโคลนก็ได้ แนะทำความสะอาดบ้านเรือน สำนักงาน กำจัดขยะให้ถูกวิธีจะช่วยลดประชากรหนูได้มาก หากป่วยมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่น่อง หากสงสัยว่าอาจติดโรคฉี่หนู ควรรีบพบแพทย์ทันทีอย่าให้เกิน 3วันหลังหลังเริ่มแสดงอาการป่วย

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู ว่าโรค นี้เป็นโรคประจำถิ่นของไทย ปัจจุบันพบได้ทั้งในเขตเมืองและชนบท พบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคนี้พบได้เฉพาะในทุ่งนาหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ขังเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงหนูที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงานต่างๆหรือที่เรียกว่าหนูบ้าน ก็เป็นพาหะนำโรคนี้มาสู่คนได้เช่นกันโดย เชื้อโรคจะอยู่ในฉี่ของหนูที่ติดเชื้อได้นานหลายเดือน หากมีการติดเชื้อนี้เข้าไปแพทย์อาจคิดไม่ถึงโรคนี้ เพราะไม่มีประวัติลุยน้ำมาก่อน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนดูแลความสะอาด อาคารสำนักงาน โต๊ะทำงาน โต๊ะอาหาร และบ้านเรือน ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูกำจัดขยะเศษอาหารไม่ให้เป็นแหล่งดำรงชีวิตของหนูถัง ใส่ขยะเปียก ต้องมีฝาปิด  ป้องกันหนูลงไปกินอาหาร และหากมีหนูควรใช้อุปกรณ์ดักหนูและกำจัดทิ้ง การใช้วิธีไล่หนูหนีจากบ้านเรือน สำนักงาน ไม่สามารถป้องกันได้ และจะทำให้หนูแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ    

 

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า โดยทั่วไปเชื้อโรคฉี่หนูจะเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ 2ทางคือทางปาก จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อฉี่หนูเข้าไปและเชื้อไชเข้าทางแผล เยื่อบุในปากหรือตา หรือรอยผิวหนังถลอกรวมทั้งผิวหนังปกติที่แช่น้ำนานๆ เชื้อก็สามารถไชผ่านเข้าไปได้ หลังติดเชื้อประมาณ 10วัน  จะมีอาการป่วย ที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากโรคอื่นๆ ได้แก่ มีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะที่น่อง โคนขาทั้ง 2ข้าง  หากมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ แจ้งประวัติการลุยน้ำย่ำโคลน หรือการพบเห็นหนูในบ้านหรือสำนักงานให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมียารักษาให้หายขาดได้ 

 

“ที่น่าห่วงคือ พบว่าผู้ป่วยโรคฉี่หนูส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการหารายได้ของครอบครัว หากเป็นผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนที่ปอดได้ง่ายและมีอาการ รุนแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงกว่าผู้ที่ไม่สูบ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอาการไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดตา กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง จะต้องรีบไปพบแพทย์หลังมีอาการป่วยไม่เกิน 3 วัน อย่าซื้อยากินเอง” นายแพทย์ณรงค์กล่าว  

 

ด้าน นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำนักระบาดวิทยาได้วิเคราะห์จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูพบว่า ในปีงบประมาณ 2551 - 2555มี ผู้เสียชีวิต 313 ราย  ร้อยละ 70 เป็นเพศชาย  ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ในปี 2556 มีผู้ป่วย 3,005 ราย เสียชีวิต 31 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5อันดับ แรก คือ 1.ศรีษะเกษจำนวน 317 ราย 2.สุรินทร์ 231 ราย 3.บุรีรัมย์ 194 ราย 4.นครศรีธรรมราช 148 ราย 5.กาฬสินธุ์และขอนแก่น 125 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปี แต่มักจะสูงสุดในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมและตุลาคม เพราะมีการเพิ่มของประชากรหนูมาก และเชื้อแพร่กระจายได้มากจากน้ำฝนทั้งนี้ ล่าสุดในเดือนมกราคม 2557 พบผู้ป่วยแล้ว 91 ราย เสียชีวิต 1 ราย

จาก การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ช่วงเวลาเริ่มป่วยจนถึงเสียชีวิตเท่ากับ 5 วัน ขณะที่ในกลุ่มผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคฉี่หนู พบว่าเป็นผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์หลังจากเริ่มมีอาการป่วยแล้วไม่เกิน 3 วัน    ดังนั้นหากสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคนี้ จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับเล่าประวัติเสี่ยงของการติดเชื้อเพื่อแพทย์ จะได้ให้การรักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

Site Statistics

 • Current Active Users2
 • Active Guests2
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today18
 • Unique Visits Yesterday16
 • Visits This Week185
 • Visits Previous Week151

Login Form

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์