• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

สธ. เตือนหน้าฝน ระวัง“โรคฉี่หนู”

 

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนประชาชน ระวังโรคฉี่หนูหน้าฝน พื้นดินเฉอะแฉะ มีแอ่งน้ำขังจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือผู้ที่มีบาดแผลที่ขาและเท้า ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษระวังอย่าให้น้ำเข้าแผล เผย ในรอบเกือบ 7 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วย 861 ราย ใน 61 จังหวัด เสียชีวิต 7 ราย ชายป่วยสูงกว่าหญิงเฉลี่ย 5 เท่าตัว ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุด แนะสวมรองเท้ายางหากต้องลุยน้ำลุยโคลน ดูแลบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อาศัยของหนู  และหากป่วยมีไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง เจ็บคอ ท้องเสีย ให้รีบพบแพทย์หรือหน่วยแพทย์ในพื้นที่บริการด่วนที่สุด ไม่ควรซื้อยารับ ประทานเอง

 

สธ. พบป่วยอุจจาระร่วงจากน้ำ อาหารปนเปื้อน ปีละกว่า 1 ล้านราย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยไทยมีขยะมากเกือบ 27 ล้านตัน ก่อปัญหาโรคอุจจาระร่วง  พบปีละกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ เสียชีวิตในปี 2556 จำนวน 13 ราย  เร่งพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น การแยกทิ้งขยะตั้งแต่ครัวเรือน บังคับใช้กฎหมายจริงจัง โดยกรมอนามัยจะตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำจากแหล่งขยะในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค หากพบจะเสนอให้ฝังกลบและปรับเป็นพื้นที่สาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ และป้องกันปัญหาขยะพิษ ขยะติดเชื้อที่ทิ้งรวมขยะทั่วไป  เพื่อสร้างความปลอดภัยชุมชน พร้อมเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มค่าธรรมเนียมจัดการขยะ เพื่อใช้กำจัดและบำบัดอย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นสามารถเก็บได้เฉพาะค่าเก็บขนเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

สธ.เผยรอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในไทยในปีนี้ พบอัตราการป่วยต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี สำนักระบาด กรมควบคุมโรค รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557- 16 พฤษภาคม 2557 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 6,420 ราย เสียชีวิต 4 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1 กรุงเทพมหานคร 1,137 ราย รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช 265 ราย สงขลา 257 ราย สมุทรปราการ 248 ราย ชลบุรี 207 ราย   อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 70,000 ราย และจะพบผู้ป่วยมากที่สุดในฤดูฝนนี้คือช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังหรือมีน้ำขังอยู่ตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่างๆ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ และกาบใบไม้ เป็นแหล่งยุงลายวางไข่ เพาะพันธุ์ได้ โดยน้ำฝนเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด และช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เมื่อจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสกัดคนและแพร่ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน 

อ่านเพิ่มเติม...

WHO ประกาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลอดโรคโปลิโอแล้ว

องค์การอนามัยโลกหรือฮู มอบประกาศนียบัตรรับรองให้ไทยเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอพร้อมกับอีก 10ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยทุกประเทศไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 3 ปี เผยไทยปลอดโรคนี้เป็นปีที่ 17 ผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายพบเมื่อพ.ศ.2540 ที่จังหวัดเลย แต่คงมาตรการป้องกันเข้มข้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งหยอดวัคซีน และการเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการในข่ายสงสัย

อ่านเพิ่มเติม...

Site Statistics

 • Current Active Users4
 • Active Guests4
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today29
 • Unique Visits Yesterday6
 • Visits This Week87
 • Visits Previous Week101

เผยแพร่ข่าว

Login Form

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์